Shabu Shabu at East Japanese Restaurant and Louis C.K at the New York City Center.

20130303-092838.jpg

20130303-092847.jpg

20130303-092855.jpg